Bio för daglediga

Bio för oss daglediga. 
Filmvisning, servering av kaffe och kaka. 
Allt för 100:-
Klockan 14.00

Kommande filmer:

15 Okt En komikers uppväxt

29 Okt Till Frank skiljer oss åt

12 Nov Jag kommer hem igen till jul

Alla filmer är med svensk text